• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Nagrade mladim pjesnicima

„55. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2018.“

Organizacijski odbor 55. “Šimićevih susreta 2018.”

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ, Organizacijski odbor 55. “Šimićevih susreta 2018.” i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuje Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji do sada nisu objavili nijednu zbirku!

Svoje literarne radove (pjesme – pisane u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) mladi pjesnici trebaju dostaviti najkasnije do 27. travnja 2018. godine na adresu:

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

s naznakom „za Natječaj 55. Šimićevih susreta“ - pjesnici.

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na Akademiji kod dodjele nagrada.

  

Grude 20. ožujka 2018.

Organizacijski odbor 55. Šimićevih susreta 2018.

 

 

 -------------------------------------------------

.

Nagrada je ustanovljena 1970. godine. U početku se dodjeljivala za najbolje pročitane pjesme na Susretima, a kasnije je uručivana najboljim mladim pjesnicima srednjoškolcima.

.

NAGRAĐENI MLADI PJESNICI

 

Godina

 

Na razini osnovnih škola Na razini srednjih škola Na razini fakulteta
1970.  
Nikola Martić
Mile Pešorda
 
1971.  
Mile Stojić
Diana Burazer
Boro Bošnjak
 
1972.  
Josip Zubac
Miro Petrović
Ljubica Benović
 
1973.  
Zdravko Kordić
Ljubica Benović
Milka Tica
Plamenka Vulić
 
1974.  
Zdravko Čuljak
Nevenka Eljuga
Zora Bogut
 
1977.  
Amra Mahmutćehajić
Zdenko Vranješ
Nada Balić
 
1978.  
Predrag Đurić
Senka Kordić
Vajdana Tomić
Ljiljana Lažetić
Marjana Radić
 
1979.  
Vlado Krulj
Miloslava Milinić
Nada Šehić
Zora Šimić
 
1980.  
Božana Tomas
Milijana Šetka
Mladenka Luburić
 
1981.  
Ivan Alerić
 
2004.
Sanja Boban
Matea Jozić
Vedran Glavaš
Martina Mlinarević
2007.
Magdalena Grizelj
Marina Krtalić
Ana Paradžik
Marijana Martinović
Antonela Marković
Tina Sesar
Sanja Zadro
Malina Milanović
Viktorija Aničić
2008.      
2009.      
2010.      
2011.
Katarina Grgić
Klara Vukojević
Katarina Biško
Magdalena Grizelj
Zvonimir Mandić
Ana Marija Radić
 
2012.      
2013.      
2014. Katarina Biško Anamarija  Čolak
Ivan Luketić
Mario Grizelj
2015. Mia Prlić
Petra Rupčić
Martina Pandžić
Ivana Kalfić
Nera Meliš
Anamarija Čolak
Marina Radoš
2016.
Marija Vlašić
Gabrijela Bogut
Petra Rupčić
Katarina Biško
Emilija Grbavac
Ivana Čović
Anđela Mijić
Ivana Kalfić
2017. Mia PARADŽIK
Jessica Leonora SOLDO
Matea MRŠO
Ivona BAKOVIĆ
Iva ZADRO
Emilija GRBAVAC

Ivana KALFIĆ

Ivana ĆOVIĆ

2018.

Sara Jukić

Antonela Sablje

Lucija Bošnjak

Ivan Tikvić

Mihaela Katava

Ana Zadro

Anamarija Čolak

Ivana Čović