• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Organizacijski odbor 2021.

Grude, 15. 3. 2021. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude” broj: 1/08, 2/13 i 3/15) Načelnik općine Grude   d o n o s i

O D L U K U

o imenovanje Odbora 58. Šimićevih susreta 2021.”

I.

U Organizacijski odbor “58. Šimićevih susreta 2021.” godine imenuju se:

 1. Ljubo Grizelj, predsjednik
 2. Mario Bušić, zamjenik predsjednika
 3. Franka Zorić, član
 4. Ružica Mikulić, član
 5. Ivan Sivrić, član
 6. fra Josip Mioč, član
 7. Frano Vukoja, član
 8. Petar Majić, član
 9. Jozo Marić, član
 10. Stipe Glavaš, član
 11. Ivan Šimić, član
 12. Mladen Leko, član
 13. Anita Kolak, član
 14. Suzana Pešorda, član
 15. Lucija Mikulić, član
 16. Katarina Katura, član
 17. Andrijana Mlinarević Cvetković, član
 18. Srećko Mikulić, član,
 19. Mile Pejić, član
 20. Ivana Prlić, član.

II.

Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija “58. Šimićevih susreta 2021.”, odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik:

Ljubo Grizelj, v. r.