• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Organizacijski odbor 2016.

Grude, 12. ožujka 2016. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude" broj: 1/08, 2/13 i 3/15) Načelnik općine Grude   d o n o s i

O D L U K U

o imenovanju Organizacijskog Odbora "53. Šimićevih susreta 2016"

I.

U organizacijski odbor „53. Šimićevih susreta 2016“ imenuju se:

1. Ljubo Grizelj, predsjednik                                                             
2. Mario Bušić, zamjenik predsjednika                                                  
3. Draženko Vranješ, član                                                                     
4. Mile Pejić, član                                                                                           
5. Petar Majić, član                                                                              
6. Ružica Mikulić, član                                                                          
7. Jozo Marić, član                                                                                
8. Stipe Glavaš, član                                                                           
9. Mladen Leko, član                                                                             
10. fra Božo Milić, član                                                                         
11. fra Vendelin Karačić, član
12. fra Ante Marić, član   
13. Anita Kolak, član
14. Ivan Sivrić, član
15. Frano Vukoja, član    
16. Ivan Šimić, član
17. Ljubo Leko, član
18. Suzana Pešorda, član
19. Lucija Mikulić, član
20. Katarina Katura, član
21. Andrijana Mlinarević Cvetković, član
22. Srećko Mikulić, član

 .

U Počasni Organizacijski odbor „53. Šimićevih susreta 2016.“ imenuju se:

1. Ljubo Grizelj, predsjednik
2. Dragan Čović, član
3. Željko Reiner, član
4. Goran Marić, član
5. Ivan Del Vechio, član
6. Srećko Tomas, član
7. Stjepan Damjanović, član
8. Božidar Petrač, član
9. Zdenko Ćosić, član
10. Ljerka Ostojić, član
11. Milan Bandić, član
12. Zora Dujmović, član
13. Jakov Pehar, član
14. Zlatko Hasanbegović, član

II.

Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija "53. Šimićevih susreta 2016", odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Grude".

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj