• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Organizacijski odbor 2014.

Grude, 30. siječnja 2014. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude" broj: 1/08 i 2/13) Načelnik općine Grude   d o n o s i

 

O D L U K U

o imenovanju Organizacijskog Odbora "51. Šimićevih susreta 2014"

I.


U organizacijski odbor „51. Šimićevih susreta 2014“ imenuju se:

1. Ljubo Grizelj, predsjednik

2. Mario Bušić, zamjenik predsjednika

3. Draženko Vranješ, član

4. Petar Majić, član

5. Helena Lončar, član

6. Jozo Marić, član

7. Stipe Glavaš, član

8. Mladen Leko, član

9. Srećko Mikulić, član

10. Mile Pejić, član

11. fra Božo Milić, član

12. fra Vendelin Karačić, član

13. fra Ante Marić, član

14. Anita Kolak, član

15. Ivan Sivrić, član

16.Ivan Šimić, član

17. Frano Vukoja, član

 

II.

Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija "51. Šimićevih susreta 2014", odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Grude".

 

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj